Гурток " Юні туристи"
Програма туристсько - краєзнавчого гуртка
Навчально - тематичний план
0
На початок...
"Ми туристи - краєзнавці краю рідного знавці!"
Керівник: вчитель географії Михайленко О.А.
Гурток " Юні туристи" в Новомаячківській ЗОШ І - ІІІ ступенів існує з 2004 року. Метою створення гуртка було виховати в учнів почуття гідності, відповідальності за природу Батьківщини. Залучити дітей до подорожей по рідній Україні з метою вивчення культури, історії, звичаїв, природи рідної Батьківщини. Крім того вихованці багато уваги приділяють вивченню історії, природи, культури рідного краю. Змістовним для гуртка є постійні екскурсії, подорожі, туристичні походи околицями селища, Херсонщиною, рідною Батьківщиною. Вихованці гуртка щороку приймають участь у районних змаганнях зі спортивного орієнтування.

На початок...
Програма туристсько - краєзнавчого гуртка
1. Пояснювальна записка
Краєзнавчий принцип є єдиним з визначальних для методики навчання географії в школі, оскільки це єдиний предмет, спрямований на осягнення реального навколишнього простору. Краєзнавча діяльність створює сприятливий для навчання емоційний фон, спроможна суттєво впливати на формування особистісних рис школярів. Краєзнавча робота забезпечує оптимальні умови для виховання в учнів ціннісних орієнтацій на збереження природи. Мета програми - організація вивчення рідного краю через притаманне географії осягнення взаємозв'язків між природою, населенням та господарством, спрямованого на виховання екологічних ціннісних орієнтацій підлітків та їх різнобічний розвиток. Програма наголошує на нерозривній взаємопов'язаності природних компонентів, взаємозв'язках господарського і природного середовища краю.
1.1. Актуальність
Важливе місце у формуванні громадянської особистості учнів посідає туризм і краєзнавство. Тут в процесі активного пізнання рідного краю, в ході нестандартних форм навчання і предметної краєзнавчо - пошукової і дослідницької діяльності досягається ефективна єдність навчання і виховання , створюються засади загальнолюдської моралі. Туристсько - краєзнавча робота сприяє розвитку в учнівської молоді самостійності у вчинках і відповідальності за них, потяг до пізнання нового, набуття його розвитку - формує творчу думку та ініціативу, допомагає школярам у виборі майбутньої професії. Особливо важливим є залучення до краєзнавчих спостережень учнів середньої ланки школярів. Рекомендована програма розрахована на проведення занять з учнями 6 - 8 класів протягом одного навчального року. Програма передбачає вивчення природи рідного краю, виховання любові до природи рідного краю, до всього того середовища з яким пов'язані формування і розвиток дитини. Дослідження місцевих джерел є підготовчим етапом до ознайомлення з природними умовами і суспільним життям усієї країни, допомагає при вивченні творчої спадщини Українських письменників, істориків. Програма гуртка тісно пов'язана з шкільними курсами природознавства, історії, географії, біології, краєзнавства. Заняття в гуртку мають на меті поглиблення знань учнів, розширення їх кругозору. Саме в туристсько - краєзнавчому гуртку учні ознайомлюються з природними багатствами рідного краю: геологічною будовою, корисними копалинами, гідрографією, кліматом, рослинністю, тваринним світом. Гуртківці вивчають історію та культуру своєї області, пам'ятники архітектури, мистецтва, археології. Програма передбачає проведення навчальних екскурсій, туристських прогулянок та подорожей, вивчення народних традицій.
1.2. Новизна
Новизна програми зумовлена кількома факторами. По - перше, вона підготовлена з урахуванням новітніх досягнень з краєзнавства та педагогіки. По - друге, програма має комплексний характер, тобто охоплює історико - краєзнавчі, екологічні та етнографічні складові географії. Варто наголосити, що в програмі оптимально поєднано регіональну географію, краєзнавство.
1.3. Мета та завдання
Програма має на меті засобами гурткової роботи, на матеріалі краєзнавства і туризму Херсонщини досягнути таких цілей: " створити можливість отримати учням додаткову освіту шляхом участі їх у краєзнавчій роботі; " виховувати любов до рідного краю; " зрозуміти спільне і особисте в географії України і рідного краю. Завданнями програми є: " суттєве поповнення знань членів гуртка з туризму і краєзнавства; " вироблення вміння відшукувати, оцінювати та синтезувати краєзнавчу інформацію.
1.4. Зв'язок програми із загальною освітою
Програма ґрунтується на науково - теоретичних та світоглядних засадах гуманітарних програм освіти, затверджених Міністерством освіти України.
1.5. Значення програми для розвитку творчих здібностей особистості учня.
Програма спрямована на творчу реалізацію особистості учня шляхом участі у певному напрямі роботи гуртка.

На початок...
Навчально - тематичний план
ТЕМА ЗАНЯТТЯ разом теорія практика На місцевості
1 Вступ 1 1    
2 Основні напрямки розвитку географічного краєзнавства 1 1    
3 Туристична підготовка 1   1  
4 Навчально - тренувальний похід 1   1  
5 Топографічна підготовка географа - краєзнавства 1     1
6 Топонімічні дослідження Херсонщини 1 1    
7 Окомірна зйомка місцевості 1     1
8 Орієнтування на місцевості 1     1
9 Туризм як засіб вивчення географії рідного краю 1 1    
10 Туристська медична підготовка 1   1  
11 Види туризму, їх особливості 1 1    
12 Фізична підготовка туриста - спортсмена 1   1  
13 Виконання контрольних нормативів 1     1
14 Екскурсія до бібліотеки 1     1
15 Організація спостережень за погодою 1   1  
16 Екскурсія на метеостанцію 1     1
17 Краєвиди рідного краю 1 1    
18 Геоморфологічні дослідження Херсонщини 1 1    
19 Історія рідного краю 1 1    
20 Розвиток культури, науки, мистецтва Херсонщини 1 1    
21 Охорона природи області 1 1    
22 Вивчення грунтів у грунтовому розрізі 1     1
На початок...
Hosted by uCoz